Posta de sol des de - Cala en Porter Posta de sol des de - Cala en Porter  
 

L’Ajuntament d’Alaior retira la taxa d’alta dels animals de companyia al padró municipal

L’Ajuntament d’Alaior va aprovar ahir al plenari extraordinari la modificació de l’ordenança Fiscal Reguladora de la taxa de control d’animals de companyia.

D’aquesta manera, queda eliminat el punt A de l’article 4 de la mateixa on s’especificava que, pel manteniment, gestió i alta en el padró, la quota tributària era de 6,20€ per animal de companyia a l’any.

Cal especificar que, tot i la retirada de taxa, segueix vigent l’obligatorietat de censar els animals de companyia al padró municipal. A més, la quota per recollida d’animals segueix sent de 62€, i de 69,6€ en cas de reincidència.

Una volta analitzada la repercussió de totes les connotacions de la taxa d’alta al padró, des de l’ajuntament es va arribar a la conclusió de què és poc eficaç, ja que tot i tenir constància que molts d’animals de companyia si portaven el xip, després aquests no eren censats al consistori pel fet d’haver de pagar aquesta taxa.

Per això, des de l’Ajuntament d’Alaior s’ha pres aquesta decisió per tal d’incentivar a què els propietaris d’animals registrin a les seves mascotes amb l’objectiu de tenir-les més ben controlades.

José Luis Benejam, batle d’Alaior, ha manifestat que «creiem que és més necessari impulsar accions dirigides a la conscienciació dels ciutadans respecte a la necessitat de mantenir els carrers del poble lliures d’excrements d’animals, contribuint d’aquesta manera a gaudir d’un entorn urbà net i aclarit». A més, ha volgut recalcar que, tot i l’eliminació de la taxa, l’Ajuntament d’Alaior seguirà destinant esforços econòmics per seguir proporcionant una atenció excel·lent als animals de companyia.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h