Posta de sol des de - Son Bou Posta de sol des de - Son Bou  
 

L’Ajuntament d’Alaior dedicarà 458.000€ del superàvit de 2018 a millores

Tal com es va aprovar al plenari del passat 6 d’agost, l’Ajuntament d’Alaior dedicarà 458.000€ del superàvit de 2018 a una sèrie d’Inversions financerament sostenibles, reparacions i millores de diferents punts del municipi.
Seran set el total de les intervencions que l’Ajuntament durà a terme. En primer lloc, la millora d’entrades a Alaior per un import de 98.000, obra financiada al 50% amb el Consell Insular de Menorca.També la millora de la pavimentació de les vies públiques de Sant Jaume, per un import de 120.000€ i l’asfalt de l’Avinguda Indústria per un import de 100.000. Una altra de les millores que es durà a terme serà la reparació del Carrer Sa Rocassa per un import de 15.000€.


Finalment, les últimes tres inversions que es duran a terme seran la demolició de l’antic edifici de l’Hogar per la futura construcció d’un nou Casal de Joves, tal com ja va proposar l’equip de govern fa uns mesos, per un import de 38,000, la fase 1 de reparació i condicionament del Camí de Llucalari per un import de 47.000, i diferents inversions en edificis municipals per un import de 40.000 €.


Dins el present exercici, també s’utilitzarà el saldo restant del superàvit per a l’aplicació d’operacions pendents d’aplicar al pressupost o en el seu cas, noves inversions financerament sostenibles.

Cal destacar que l’Ajuntament d’Alaior compleix la Llei d'Estabilitat Pressupostària i la Regla de Despesa, dos dels objectius més complicats i restrictius de l'administració local. El Romanent Líquid de Tresoreria seguirà sent positiu, ascendint 4.642.318,42, demostrant així la bona salut i estabilitat econòmica de l’administració d’Alaior.
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h