Urbanització de Cala en Porter - fotografia cedida per l'associació de veïns de Cala en Porter - Urbanització de Cala en Porter Urbanització de Cala en Porter - fotografia cedida per l'associació de veïns de Cala en Porter - Urbanització de Cala en Porter  
 

L'Ajuntament d'Alaior projecta la rehabilitació de la façana de les Cases Consistorials

L'Ajuntament d'Alaior projecta la rehabilitació de la façana de les Cases Consistorials

La comissió de govern municipal ha aprovat aquesta setmana la llicència per a l'execució del projecte de rehabilitació de la façana de les Cases Consistorials.

 

La llicència s'ha concedit després que el Departament de Patrimoni informés favorablement aquesta actuació que a l'afectar a un Bé d'Interès Cultural es durà a terme amb la supervisió de tècnics en Arqueologia.

 

L'obra sortirà a licitació pròximament, segons el projecte tècnic que ha redactat l'arquitecte Domingo Enrich per encàrrec de l'equip de govern. La inversió total ronda els 90.000 euros, en un fons procedent del superàvit que es va produir en l'exercici de 2017.

 

Amb aquesta iniciativa es pretén recuperar l'antiga prestància d'una casa senyorial que compleix com a edifici municipal des del segle XVII i que compta amb la qualificació com a Bé d'Interès Cultural des de 1993.

 

La façana municipal presenta cert grau de deteriorament en alguna de les seves parts, especialment a la cara nord que dóna al carrer de la Sala i sobre la qual, a més, els tècnics consideren que mai va arribar a completar-se del tot.

 

El projecte proposa consolidar i rehabilitar les dues façanes de l'edifici i establir una imatge uniforme per conferir una continuïtat estètica que en el moment de la construcció va haver d'interrompre. Així passa especialment a la façana lateral, on la part baixa deixa treure el seu composició de morter al no haver estat revestit amb un sòcol com el que, en canvi, sí ennobleix l'accés principal a l'edifici.

 

Façana principal

 

La portada principal, d'uns 250 metres quadrats de superfície, requereix una neteja que es proposa que sigui molt superficial i poc agressiva per no afectar ni a la pàtina del temps ni al material d'origen. La tècnica prevista per a aquesta intervenció es coneix com neteja criogènica i consisteix en la projecció a alta pressió de petits fragments de gel que al contacte amb el mur es vaporitzen mentre fan desprendre restes de pintura que hi ha sobre la façana, sense requerir l'ús de productes dissolvents.

 

 

L'actuació arribarà també a la cornisa, per a la qual es preveu instal·lar per primera vegada un sistema per espantar coloms (escuradents, que eviten el repòs de les aus en els sortints de l'edifici). A més es repassaran les fusteries i balcons.

 

 

Façana lateral

 

La superfície d'intervenció sobrepassa lleugerament els 350 metres quadrats i requereix major actuació que el pòrtic principal. Algunes peces de marès original hauran de substituir-se i igualment es repararan les motllures i rematades que embelleixen portes i finestres.

 

El projecte proposa l'obertura de dues finestres cegades de la planta superior i la possibilitat també d'obrir o embellir mitjançant una persiana de llibret el buit del primer pis igualment tapiat en l'actualitat.

 

 La intervenció en el sòcol obeeix a la conveniència d'harmonitzar i donar continuïtat estètica en el tractament ornamental de tot l'edifici, en la mateixa forma que es va fer amb el pòrtic principal. Es tracta d'una antiga proposta que ja es va especificar com a necessària en anteriors projectes de rehabilitació.

 

Una mica d'història

 

L'actual edifici de l'Ajuntament va tenir un primer ús original com a residència de la família trèmol, una família burgesa que al añó 1660 va vendre aquesta propietat a la Universitat Particular d'Alaior.

 

L'edifici va haver de passar per un procés de reforma i adaptar per al nou ús de tal manera que segons consta en els arxius la primera sessió plenària es va celebrar l'any 1672, pel que aviat complirà els 350 anys com a Casa de la Vila - el que el converteix en l'edifici amb ús continuat com a ajuntament més antic de l'illa.

 

L'edifici està organitzat al voltant d'un pati central i segons sembla al llarg dels segles ha mantingut la seva estructura de base. Ha passat, però, per algunes reformes de millora i adequació per a la seva finalitat genuida que és la de donar servei als ciutadans.

 

En 1708 es van eliminar els antics estables que van existir a la planta baixa. Aquestes dependències es van tancar amb les voltes que avui caracteritzen les oficines i la sala d'Activitats Ciutadanes.

 

 

L'any 1911, es va reestructurar novament la planta baixa per construir un habitatge per al macer. En aquest mateix moment es va construir l'escala central que regeix l'edifici i el passadís de distribució a la planta principal.

L'any 1944 es va restaurar la façana principal, que fins llavors estava parcialment revestida i emblanquinada.

 

 

L'última gran reforma es va dur a terme entre 1980 i 1990, quan es va cobrir el pati central amb una coberta que aporta llum zenital a l'edifici. També es van deixar les parets vistes de marès.En les recents intervencions es va obrir una porta lateral per possibilitar accés mitjançant rampa i en els últims anys es va considerar adequat donar més rendiment a l'espai disponible a la planta baixa per apropar els serveis als ciutadans, en el que ha estat una ampliació de oficies de atenció ciutadana i la ubicació d'oficines.

 

............................

 

 

L'Ajuntament vol ara intervenir en les façanes per millorar l'estètica d'un dels edificis singulars i emblemàtics de la població. La disponibilitat d'un superàvit ha permès incloure aquest projecte (financerament sostenible) com un dels de primera execució per a l'any 2019.

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h