Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior  
 

Sugrañes exigeix al Govern d'Espanya que prengui mesures per garantir el subministrament elèctric de Menorca

En una carta enviada a la ministra per a la Transició Ecològica, Sra Teresa Ribera, l'alcaldessa d'Alaior, Misericòrdia Sugrañes, ha instat al Govern d'Espanya perquè "introdueixi tots aquells mecanismes que consideri necessaris per a garantir un ràpid restabliment del subministrament elèctric en el cas que es produeixi una interrupció de la generació d'energia, com va passar el mes d'agost de 2018 amb la caiguda del servei de la central elèctrica, o bé una interrupció del subministrament a través de les línies de distribució, com va passar el passat 28 d'octubre, i que s'informi àmpliament a l'opinió pública de les mesures adoptades per evitar la sensació de fragilitat del sistema que, amb raó, tenen els veïns d'Alaior en particular i de tota Menorca en general ".

 

En aquesta missiva, Sugrañes explica a la ministra els fets esdevinguts de diumenge 28 al dimarts 30 d'octubre de 2018, quan Menorca va patir la interrupció del subministrament d'energia elèctrica més greu i de més impacte i afectació registrada mai a l'illa, amb una durada de 56 hores, milers de famílies perjudicades i la interrupció de l'activitat social i econòmica al municipi d'Alaior i la resta de la zona centre i llevant l'illa.

 

Sugrañes assegura que "aquests fets han posat de manifest l'aïllament i la vulnerabilitat energètica de Menorca, agreujada en no estar operatiu l'enllaç submarí amb Mallorca, i la ineficàcia de les mesures anunciades en el pla de contingència i el comitè de coordinació entre Ministeri, Govern de les Illes Balears i Consell Insular de Menorca ". A més, la primera edil lamenta que, "a dia d'avui no es tingui constància que des del Govern d'Espanya s'hagin posat en marxa nous i millorats mecanismes que permetin afrontar amb garanties un altre fenomen similar, excepte l'anunciada presència permanent de maquinària pesada a l'illa, el que sens dubte genera entre els veïns d'Alaior en particular i de tota l'illa en general desconcert, neguit i desconfiança en les administracions ".

 

A més, Misericòrdia Sugrañes es fa ressò a la carta de diferents opcions complementàries que han plantejant alguns agents socials i que es detallen a continuació:

 

-La presència permanent a Menorca d'un nombre suficient de generadors auxiliars, el que ha de permetre la seva immediata instal·lació en els punts més crítics i sensibles, llistat de prioritats que ha d'haver estat establert prèviament i conegut per endavant per tots els serveis d'emergència.

 

-La instal·lació de capacitat de generació d'energia d'emergència en cadascuna de les subestacions de Menorca, la qual cosa permetria pal·liar problemes tant en la generació des de la central tèrmica com en les xarxes d'alta tensió.

 

-La instal·lació de suficient capacitat d'emmagatzematge d'energia en cadascuna de les subestacions.

 

-Aprofitar tots els mitjans de l'Estat, incloses les Forces Armades, per disposar de capacitat de transportar generadors o un altre tipus de material necessari en un breu espai de temps, fins i tot en condicions meteorològiques adverses.

 

L'alcaldessa li recorda a la ministra per a la Transició Ecològica que el causant dels fets esmentats va ser un "cap de fibló" i que aquests fenòmens meteorològics no són extraordinàriament anormals a Menorca, més aviat al contrari, el que "unit al disseny en paral·lel de les dues línies de transport d'alta tensió, obliguen a contemplar com una possibilitat real que es torni a produir una situació com la viscuda en qualsevol altre punt de la geografia menorquina ".

 

Al final del text, Sugrañes posa de manifest l'irreparable dany que suposaria per als menorquins un fenomen d'aquest tipus en plena temporada turística.

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h