Posta de sol - platja de Son Bou Posta de sol - platja de Son Bou  
 

Alaior consolida el programa d'animació a la lectura a Cala en Porter

Alaior consolida el programa d'animació a la lectura a Cala en Porter

Per tercer any consecutiu, a partir del mes d'octubre i amb periodicitat mensual al Centre Cívic de Cala en Porter rebrà el visita d'un "contista".Després d'una primera experiència molt reeixida durant la temporada de 2016 l'àrea de Cultura decidit prorrogar aquesta acció cultural a la urbanització de forma sistemàtica i mantenir aquesta línia de descentralització d'aquest servei perquè arribi també amb facilitat als residents d'aquest nucli turístic i el seu entorn.

 

Així, la primera sessió d'aquesta temporada va a desenvolupar-se aquest proper dissabte, dia 6 d'octubre (11.00 hores), amb Fanny Gómez que oferirà oferirà el contacontes "La Brúixola de les emocions".

 

D'ara endavant, els contes se celebraran cada primer dissabte de mes (amb excepció de gener, per coincidir amb les festes tradicionals de Reis), amb el propòsit de consolidar la cita i donar regularitat a les sessions. Així, fins a final de curs s'han programat nou sessions, l'última de les quals es produirà l'1 de maig.

 

 

L'activitat de contacontes resulta atractiva i estimulant perquè acosta als nens a la lectura, que entenem que és la base indispensable per a l'adquisició de coneixements al llarg de tota la vida. En aquest sentit l'Ajuntament va donant passos per a la descentralització de programes d'animació a la lectura que fins fa poc s'havien dut a terme només a Alaior, i que pretenen contribuir a millorar la competència lectora dels més petits.

 

Anotem la programació:

 

 

Dia 6 octubre: '' La Bruixola de les emocions: una de rondalles menorquins '', per Fanny Gómez

 

Dia 3 novembre: '' n'Andreu que s'enfilava '', per Maria Galetta

 

Dia 1 desembre: '' El meu regal el teu regal '', per Paola Cibin y Fàtima Anglada

 

Dia 12 de gener: '' Què és la felicitat ?, per Beta Teatre

 

Dia 2 de febrer: '' Contes en off '', per Gemma Moll

 

Dia 9 de març: '' Sa Casa automàtica '', per Maria Galetta

 

Dia 6 abril: '' La estatueta màgica '', per Fàtima Anglada

 

Dia 4 de maig: '' Contes de Rodari '', per Paola Cibin

 

Dia 1 de juny: '' Subitum '', per Beta Teatre

 

...........................

 

 

Com a complement a aquest programa, que ha anat prenent en les famílies, l'Ajuntament posa també en marxa un racó de lectura per als més joves. Aquesta inversió s'ha dut a terme parcialment amb càrrec al Pla d'Equipaments Culturals que enguany cofinancen (50% -50%) el Consell de Menorca i l'Ajuntament d'Alaior.

A més, l'Ajuntament ha adquirit amb fons propis una col·lecció de llibres i contes il·lustrats per nodrir aquest racó de lectura. Els usuaris podran llegir a la sala, durant la celebració d'altres activitats o endur-se una obra en préstec a casa.

 

El racó de lectura quedarà inaugurat dissabte que ve, coincidint amb l'inici del programa de promoció de la lectura.

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h