Façana de l'Ajuntament - Façana de l'Ajuntament Façana de l'Ajuntament - Façana de l'Ajuntament  
 

La fiesta de sa Fanalera alcanza el próximo domingo su décima edición con 300 sandías para los farolillos

La fiesta de sa Fanalera alcanza el próximo domingo su décima edición con 300 sandías para los farolillos El grup de batucada Retró, de Ferreries, conducirá el pasacalles


El Ayuntamiento de Alaior vuelve a organizar, por décimo año consecutivo la fiesta de “Sa Fanalera”, que se celebrará el próximo domingo día 10 de septiembre.

Esta actividad, lúdico-recreativa, marca el fin del período de vacaciones escolares, supone la revitalización de una antigua tradición que se celebraba en el municipio a finales del siglo XIX (que documenta el Archiduque Luis Salvador de Austria) y cuenta con gran aceptación de las familias.

La fiesta consiste en la elaboración de farolillos artesanales. Para ello se emplean como base sandías de pequeño tamaño, desprovistas de su pulpa. En el recipiente resultante se coloca una velita, cuya tenue luz es visible desde el exterior.

Con este propósito, el Ayuntamiento tiene ya encargados más 200 kilos de sandías pequeñas, unas 300 unidades, que se entregan a los participantes para que las adornen a su gusto y recreen un año más esta tradición renovada. Un año más, cede la materia prima esencial para la fiesta AgroMenorca

Cuando la totalidad de niños y niñas, ayudados por sus padres han confeccionado su farolillo, se organiza una especie de comitiva que recorre el centro de la población. La gracia está en que al paso de esta peculiar procesión se va apagando el alumbrado público en todo el itinerario, de manera que el efecto resulta mucho más impactante y vistoso.

La fiesta se desarrollará el domingo, a partir de las 19.30 horas en la zona del polideportivo, en lo que respecta a la preparación de los farolillos.

El recorrido de “Sa Fanalera”, cuya salida se ha programado para las 20.30 horas (a fin de que haya cierto grado de oscuridad), calle de ses escoles, es Banyer, Forn, sa Plaça, calle Major, Sa Muntanyeta, ses Nuvies, Menor, Es Vergeret, Es Carreró/Sant Nicolau, Nou y sa Plaça, y se desarrollará con el acompañamiento de una batucada que ofrecerá el grupo Retró, de Ferreries, con final en Sa Plaça.

Como fin de fiesta, el Ayuntamiento obsequiará a los niños y niñas participantes con un helado.

Al término de la fiesta infantil, sa Plaça reanudará el habitual baile de salón.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h