Urbanització de Cala en Porter - fotografia cedida per l'associació de veïns de Cala en Porter - Urbanització de Cala en Porter Urbanització de Cala en Porter - fotografia cedida per l'associació de veïns de Cala en Porter - Urbanització de Cala en Porter  
 

El Govern ratifica les propostes de l'Ajuntament per a la construcció del nou centre de salut

El Govern ratifica les propostes de l'Ajuntament per a la construcció del nou centre de salut

L'Ajuntament d'Alaior insta una vegada més a l'IB-Salut perquè es construeixi a curt termini el nou centre sanitari del municipi, una vegada que el seu director general, Juli Fuster, ha manifestat en una carta enviada al consistori que els dos emplaçaments que el Ajuntament va posar sobre la taula per a la seva ubicació són perfectament viables.

 

En aquesta missiva, Fuster assevera que la construcció del centre de salut a la zona escolar, o reconvertir l'antic col·legi de la Salle "donen compliment, en termes generals, als requeriments exigits pel pla funcional".

 

L'alcaldessa d'Alaior, Misericòrdia Sugrañes, ha recordat que al juliol de 2017 el mateix Juli Fuster, acompanyat pel gerent de l'Àrea de Salut de Menorca, Antoni Gómez, van visitar el municipi i van assegurar que no hi hauria cap problema perquè es pogués dur a terme la construcció d'un nou centre de salut a la localitat. Aquestes manifestacions van motivar que el 12 de març de 2018 el ple municipal aprovés una proposta en la qual se sol·licitava al Govern balear que s'acollís al Decret 1/2018 per procedir a la declaració d'interès autonòmic de l'esmentat projecte. En conseqüència, l'Ajuntament d'Alaior va comunicar aquesta decisió al Govern balear, concretament el 19 de març a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat i tres dies després, el 22 de març, a la Conselleria de Salut.

 

Sugrañes ha lamentat que hi hagi hagut d'assabentar a través de les notícies publicades per alguns mitjans de comunicació de l'existència d'un suposat informe elaborat pel director general d'Ordenació del Territori del Govern balear, Luis Antonio Corral, en el qual es posava de manifest que la construcció del nou centre de salut a la zona de Av. Verge de Muntanya Toro no era viable. L'alcaldessa d'Alaior ha assegurat que l'Ajuntament no ha rebut l'informe i que la carta remesa al consistori pel director general de l'IB-Salut desmenteix i desautoritza el director general d'Ordenació del Territori, tots dos de l'executiu balear.

 

L'Ajuntament d'Alaior ha lamentat també tot el temps perdut i que el Govern no hagi contestat encara a la seva petició de declaració d'interès autonòmic del passat mes de març. A més, Misericòrdia Sugrañes ha afegit que no és comprensible que el Govern sol·liciti ara a l'Ajuntament que executi els tràmits adients per procedir a la construcció del nou centre de salut, quan el passat mes de març es va sol·licitar la declaració d'interès autonòmic i encara estan esperant una resposta al respecte.

 

Cal recordar que els màxims responsables de l'IB-Salut es van comprometre al desembre de 2017 a realitzar un estudi que analitzaria la viabilitat del solar de La Salle per construir el nou centre de salut. L'Ajuntament d'Alaior encara no ha rebut tampoc l'informe.

 

Finalment, és important posar de manifest que el titular registral dels terrenys ubicats a l'Av. Verge de Muntanya Toro és l'IB-Salut des de l'any 2009, que el projecte ja està redactat i que el Govern afirma que disposa del pressupost necessari per a executar les obres en un curt període de temps. En canvi, l'opció dels terrenys de La Salle està encara sense definir i, per tant, el consistori no pot adquirir aquesta parcel·la sense saber amb seguretat si seria viable o no ubicar el nou centre sanitari a la zona.

 

En definitiva, l'equip de govern municipal ha assegurat que es tracta d'una maniobra més de distracció per part del Govern, que es dedica de tant en tant a visitar alguns municipis per anunciar projectes que després mai es duen a terme, i ha acusat el gerent de l'Àrea de Salut de Menorca, Antoni Gómez, de perdre el temps en lluites partidistes abans de preocupar-se per l'interès general dels habitants de la zona centre de Menorca, que són els usuaris de "Es Banyer".

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h