Posta de sol des de la - Cova d'en Xoroi Posta de sol des de la - Cova d'en Xoroi  
 

L'Ajuntament d'Alaior torna a posar en marxa el cicle de cinema

Serà la setena edició d'un programa cultural que va posar en marxa Mario Delgado i que vol donar continuïtat a aquella iniciativa.

 

L'activitat té caràcter gratuït i es desenvoluparà mes a mes, fins a l'estiu, a la Sala d'Activitats Ciutadanes, incloent, a més, ocasions complementàries.

 

El cicle de cinema apunta a la revisió de grans pel·lícules de la història, però transcendeix l'estadi de cinema clàssic. En aquesta nova convocatòria, que era ja la setena, l'Ajuntament ha volgut aprofitar els grans recursos que ofereix el setè art per recrear ocasions especials relacionades amb les festivitats, les efemèrides o els costums. De fet el cicle recull també les propostes de celebració de dates significades com són el dia del llibre, el dia de la dona treballadora o el dia de la poesia (que ja s'han vingut documentant cinematogràficament en les últimes temporades), però a més incorpora noves propostes com Carnaval, el dia dels Museus o la Setmana Santa.

 

La formulació de la proposta no és obstacle per incorporar alguna nova pel·lícula en el cas que sorgeixi l'oportunitat convenient.

 

El cicle inclou per ara vuit pel·lícules, proposa una periodicitat mínima mensual i aposta per temes d'interès dins el cicle d'activitats generals.

 

La primera de les pel·lícules que s'oferirà és "Altamira". Seleccionada especialment per la commemoració dels 150 anys d'Arqueologia a Espanya, que està celebrant el Museu Arqueològic Nacional, tot i que Menorca pot acreditar estudis d'arqueologia anteriors a aquesta data de referència (amb Ramis i Ramis, per exemple). Interessa aquesta pel·lícula a més, per la presència de Cartailhac va ser un dels investigadors que va tenir Menorca i en concret en el nostre municipi d'Alaior, on va excavar una zona del poblat de Torre d'en Gaumés.

 

L'Ajuntament buscarà personatges convidats per fer la presentació de les pel·lícules.

 

Dissabte 20 de gener

150 anys d'arqueologia a Espanya

«Altamira» (Hugh Hudson, Regne Unit 2006)

Sala d'Activitats Ciutadanes, 18.30 h

Ho organitza: Ajuntament d'Alaior

 

Divendres 2 de febrer

carnaval

Orfeu Negre (Marcel Camus, 1959 Brasil / França / Itàlia)

Sala d'Activitats Ciutadanes, 19.00 h

 

 

Dijous 8 de març

Dia de la Dona treballadora

«Sufragistes» (Sarah Gavron / Regne Unit, 2015)

Sala d'Activitats Ciutadanes, 19.00 h

Ho organitza: Ajuntament d'Alaior

 

Dimecres 21 de març

Dia de la poesia

 "La rosa púrpura del Cairo" (Woody Allen, Estats Units 1985)

Sala d'Activitats Ciutadanes, 19.00 h

Ho organitza: Ajuntament d'Alaior

 

 

Dissabte 31 de març

Setmana Santa

«Jesucrist Super Star» (Norman Jewison, 1973)

Sala d'Activitats Ciutadanes, 18.30 h

Ho organitza: Ajuntament d'Alaior

 

 

ABRIL

 

Dissabte 21

Dia del llibre

El Carreró dels miracles (Jorge Fons, 1995, Mèxic)

Sala d'Activitats Ciutadanes, 18.30 h

Ho organitza: Ajuntament d'Alaior

 

MAIG

 

Divendres 18

Dia Internacional dels Museus

El Codi Da Vinci (Ron Howard, EUA, 2006)

Sala d'Activitats Ciutadanes, 19.00 h

 

Maig del 68

"Hair" (Milos Forman, EUA 1979)

(Data per concretar)

 

 

JUNY

 

L'esquena de l'èxit

Buscant a Sugar Man (Malik Bendjelloul, Suècia / Regne Unit, 2012)

(DIA PER CONCRETAR)

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h