Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior  
 

Concert d'Any Nou de la Banda de Música d'Alaior

La Banda de Música d'Alaior oferirà aquest dissabte el concert d'any nou per tercer any consecutiu. El calendari s'ha desplaçat aquest esdeveniment fins a la tarda de Reis, de manera que a més d'inaugurar l'any nou serà colofó ??a les celebracions nadalenques.

 

El concert tindrà lloc a l'antiga església de Sant Diego, sota direcció d'Andriy Lemekh, a les 19 hores. Aquest any, amb una novetat important, ja que la Banda de Música estrenarà el nou equipament d'il·luminació escènica de la Sala de Cultura.

 

Amb càrrec al Pla d'Equipaments Culturals, que cofinança el Consell de Menorca i l'Ajuntament d'Alaior, la inversió realitzada a Sant Diego s'aproxima a uns 10.000 euros. Amb aquesta xifra s'han adquirit dues torres (trust) que suporten 05:00 focus cadascuna d'elles. Tecnologia led i diversos colors permeten combinacions cromàtiques així com el trànsit de l'ambientació amb un color a un altre, regulat des d'una taula d'il·luminació.

 

A més d'aquesta millora, la sala incorpora 8 noves estufes per ajudar a crear unes condicions de confort durant els mesos d'hivern i igualment s'han millorat els equips de microfonia. Totes aquestes inversions es posaran en servei per primera vegada durant el concert d'any nou.

 

Pel que fa al repertori musical, el director ha seleccionat les següents peces

 

Com obertura Guardian of Peace, de James L. Hosay. Continuarà amb:

 

- Video Games Live, de Ralph Ford

- Illuminations, de J. Bocook per a saxo alt i banda que tindrà a Jeroni Sans com a solista.

- Blue Rock, de Philip Sparke

- Hornfestival, de Kurt Gable, una peça essencialment d'instruments de vent amb Yeray Dames i Núria Coll com a solistes.

- Soles Ané, de Samuel R.Hazo

....

 

I per tancar:

 

- Christmas Fantasia, de Satoshi Yagisawa, una peça que intercala (com en la intertextualitat) fragments dels més coneguts i tradicionals temes nadalencs internacionals (nadales) i amb el qual es posarà el toc final a les festes de Nadal.

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h