Posta de sol - platja de Son Bou Posta de sol - platja de Son Bou  
 

Alaior convoca el 7è Certamen de Relat Breu i el 4t Concurs de Disseny de Portada de Revista

Alaior convoca el 7è Certamen de Relat Breu i el 4t Concurs de Disseny de Portada de Revista

L'l'Institut Josep Miquel Guàrdia i l'Ajuntament d'Alaior promouen un concurs en les etapes de primària i secundària que consisteix en un certamen de relat breu i un concurs de portada de revista durant el període acadèmic 2017-2018.

 

L'equip de govern municipal comparteix la filosofia de crear estímuls per a la creació en les etapes educatives, tant pel que fa a la vessant de producció artística com literària. Aquest any serà el 7è en què Institut i Ajuntament convoquen aquest concurs, una iniciativa que va sorgir del propi Institut Josep Miquel Guàrdia i va tenir el suport de l'Ajuntament d'Alaior i la resta de centres educatius, per aquest motiu l'Ajuntament d'Alaior hi dóna suport amb una aportació econòmica de 360 euros. Els centres escolars participants, inclòs el mateix IES Josep Miquel Guàrdia, es comprometen a sufragar el 50 % restant de la dotació dels premis, distribuït de forma equitativa entre tots ells. 

 

L'import de cada premi serà de 40 euros en el cas del certamen de relat breu i de 45 euros en el cas del concurs de disseny de portada de revista. El concurs es divideix en quatre categories de premis en cada cas i en cada una d'elles es premiaran dos estudiants amb un xec regal per un valor de 40 euros destinats a adquirir material didàctic:

 

a) Primera categoria: estudiants de 3r i 4t d'educació primària.

b) Segona categoria: estudiants de 5è i 6è d'educació primària.

b) Tercera categoria: estudiants de 1r i 2n d'educació secundària obligatòria.

c) Quarta categoria: estudiants de 3r i 4t d'educació secundària obligatòria.

 

Cal destacar que poden participar en el concurs tots els alumnes dels nivells educatius de tercer, quart, cinquè i sisè d'educació primària, i de primer, segon, tercer i quart d'educació secundària obligatòria que es trobin matriculats als centres educatius circumscrits als municipis d'Alaior i Es Migjorn Gran i que es detallen a continuació: CEIP Inspector Dr. Comas, CC La Salle d'Alaior, IES Josep Miquel Guàrdia, CEIP Mestre Duran i CEIP Francesc d'Albranca.

 

 

La novetat d'aquesta edició és que la convocatòria de relat breu els treballs es poden presentar en català i castellà a totes les categories i a la quarta categoria també es pot presentar en anglès. Amb premis per totes elles. El termini màxim per la seva recepció finalitza el divendres 24 de març de 2018 a les 13.00 hores.

 

El jurat estarà integrat per almenys un professor o professora de cada centre que tengui alumnes participants i sigui especialista en la matèria del concurs, respectant que el nombre de professors de cada centre que formin part del jurat sigui aproximadament proporcional al nombre d’obres presentades. Es preveu que l'acte oficial d'entrega de premis sigui durant la celebració del dia del llibre, el pròxim 24 d'abril de 2018.

 

Les bases del concurs es poden consultar a la pàgina web de l'IES Josep Miquel Guàrdia (www.iesjosepmiquelguardia.org) i a la pàgina web de l'Ajuntament d'Alaior (www.alaior.org).

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h