Poblat prehistòric de So na Caçana. Carretera Alaior - Cala en Porter - So na Caçana Poblat prehistòric de So na Caçana. Carretera Alaior - Cala en Porter - So na Caçana  
 

La UTE de Cooperatives d'Escoletes gestionarà l'Escoleta d'Alaior a partir de demà dia 1 de Novembre

La UTE de Cooperatives d'Escoletes gestionarà l'Escoleta d'Alaior a partir de demà dia 1 de NovembreL'Ajuntament d'Alaior ha signat el nou contracte per la gestió de l'Escola Infantil Es Pouet amb la UTE formada per nou escoletes de l'Illa. Conformen aquesta l'Escola Infantil Arc de Sant Marti, Joguina, Es Fabiol Sa Galera, Es Poriol, Coedinfe S.Coop, Coop. d'escoles Infantil de Maó.

L'alcaldessa d'Alaior, Misericòrdia Sugrañes, es va reunir ahir dilluns amb els representants de les diferents cooperatives que gestionaran l'Escola Infantil Es Pouet per signar el nou contracte de servei que tindrà una durada de 4 anys, més 2 anys prorrogables.

El contracte és per un import total de 2 milions i mig d'euros aproximadament, amb una aportació fixa municipal de 184.000 euros per any i l'aportació de les famílies a través de les quotes. L'Ajuntament va decidir establir una important novetat en la nova licitació, que és que per cada aula de més que s'obri durant el curs escolar, es realitzarà una aportació extra d'entre 8.000 i 22.000 euros, per compensar l'esforç que realitza l'empresa, ja que els darrers anys sempre s'ha obert una aula més de la prevista a l'inici de curs.

Sugrañes ha recordat l'esforç que ha fet l'Ajuntament per treure aquest concurs amb unes bases molt elaborades, on la part pedagògica era molt exigent i eliminava a les empreses que no la superaven. A més, també s'ha garantit la subrogació de tot el personal, protegint la línia educativa del centre que ha complert el seu 10è aniversari el passat any, i és el centre de referència per tot el municipi. Per últim, també ha destacat l'increment econòmic que farà el consistori, aportat 16.000 euros més cada any, i fins a 22.000 euros de variables, una aposta per millorar els serveis que ofereix l'Escoleta.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h