Poblat prehistòric de So na Caçana. Carretera Alaior - Cala en Porter - So na Caçana Poblat prehistòric de So na Caçana. Carretera Alaior - Cala en Porter - So na Caçana  
 

Unes 450 persones omplen el Pati de sa Lluna per retre homenatge a la música del Jaleo

Unes 450 persones omplen el Pati de sa Lluna per retre homenatge a la música del Jaleo

L'acte d'homenatge a la música del Jaleo, celebrat aquest dimecres a Alaior, va recollir un èxit rotund de participació i d'organització. Prop de 450 persones van omplir completament el pati de butaques i l'aforament del Pati de sa Lluna per gaudir de la sarsuela El postillón de la Rioja i la jota aragonesa "A la vora de l'Ebre", que es canta com a colofó a la representació i és la que dóna origen a la música del Jaleo.

 

La sarsuela és un gènere teatral i musical constituït per aquest tipus d'obres i la peça musical abans esmentada, composta l'any 1856 per Cristóbal Oudrid, gaudia de molta popularitat en els concerts musicals i els teatres de finals del segle XIX a Menorca. La música del Jaleo va néixer, exactament, a Ciutadella el 1888. Des de feia alguns anys, amb la intenció d'animar el Caragol des Born i els Jocs des Pla, la Banda Popular, creada el 1880 i dirigida per Guillem Alba Llorens, sonava algunes peces musicals de moda, i aquest any, la interpretació durant el Caragol des Born de la jota aragonesa "a la vora de l'Ebre" va fer furor perquè els cavalls, espantats, van començar a saltar i fer piruetes.

 

En primer lloc, va pujar a l'escenari el fabioler Cristóbal Vinent, qui, després de la seva actuació, va donar pas als alumnes de cant de l'Escola Municipal de Música d'Alaior, que van representar diferents fragments de la sarsuela El postillón de la Rioja. A l'obra van intervenir Lola Navarro i Jayne Swinbourne (sopranos), Tolo Pons (baríton) i Llorenç Valls (tenor), acompanyats per Merxe Orfila al piano. A més, la Banda de Música d'Alaior, sota la direcció d'Andriy Lemekh, va interpretar una varietat de cançons populars mentre es projectaven imatges de les festes patronals de diferents dècades.

 

100 anys de Caixers Batles de Sant Llorenç i la seva petita història 1916-2016

 

El llibre + DVD "100 anys de Caixers Batles de Sant Llorenç i la seva petita història 1916-2016" ja està disponible per un preu de 25 euros en els següents punts de venda: Estanco García (C / Major), Llibreria Anna (És Carreró), Papereria Detalls (C / Ruiz i Pablo) i Ca'n Sales (Av. Indústria).

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h