Panoràmica de la ciutat d'Alaior - Panoràmica de la ciutat d'Alaior Panoràmica de la ciutat d'Alaior - Panoràmica de la ciutat d'Alaior  
 

L'Ajuntament d'Alaior decideix deixar obert al trànsit el carrer de Ses Escoles

L'Ajuntament d'Alaior decideix deixar obert al trànsit el carrer de Ses EscolesL'Ajuntament d'Alaior ha decidit finalment deixar obert al trànsit rodat el tram de carrer de ses Escoles.

Durant el procés de participació ciutadana recentment celebrat, el consistori va sotmetre al judici dels ciutadans tres possibles acabats estètics de l'entorn del Convent de Sant Diego. En qualsevol dels tres avantprojectes presentats figurava dibuixat el vial d'accés de connexió entre el carrer Es Banyer i la de Ses Escoles.

Si bé en un principi es va pensar en donar-li un ús estrictament de vianants, per coincidir aquest tram amb el recorregut de la ruta escolar, el propi procés de participació va obrir la porta al fet que els ciutadans expressessin lliurement la seva opinió sobre qualsevol dels aspectes dels tres projectes sotmesos a la consideració dels residents. Des dels acabats, al mobiliari urbà o l'ornamentació vegetal ...

Això és, a més de l'opció preferent, la que més agradava a cada votant, també es va habilitar un apartat d'observacions on cada participant, no només seleccionava una de les tres opcions, sinó que a més podia donar la seva opinió personal de forma totalment oberta al respecte del projecte presentat, d'aquesta manera, l'Ajuntament ha obtingut una impressió més perfilada sobre el gust majoritari i pot modificar algun dels aspectes que figuren en les idees exposades.

Recordem que l'opció triada va ser l'opció B, que planteja una plataforma al mateix nivell, en dues tonalitats de paviment que hi ha ja en el casc antic. Un altre element ve donat per l'elecció d'una llamborda color gris existent en l'entrada al Convent de Sant Diego que combinarà amb una peça de color vermell que enllaçarà amb les voreres existents. Aquestes dues peces es barregen formant un degradat que anirà del gris al vermell segons les zones.

L'àmbit de la rotonda es solucionarà amb una petita plaça irregular envoltada de talussos verds que salvaran el desnivell en relació amb les voreres existents. Aquesta plaça serà un bon punt de trobada i d'observació de l'edifici del Convent.

D'acord amb les observacions majoritàries de la gent, se sol·licita que el vial quedi obert al trànsit i un cop estudiades les opcions s'ha decidit deixar obert aquest tram de carrer a la circulació, tenint en compte que hi ha amplada suficient per garantir voreres àmplies - - en realitat es produeix un recreixement respecte al que existía-- i segures per a la ruta escolar. S'atén també el suggeriment dels ciutadans que van indicar la conveniència de no dirigir més volum de trànsit rodat del que sigui imprescindible cap al centre urbà, on la configuració de l'entramat de carrers mai es va pensar per a resistir el pas de vehicles a motor.

D'altra banda, l'Ajuntament vol potenciar la senyalització que indiqui el recorregut per accedir a la unitat sanitària i de la zona escolar i d'aquesta manera, descongestionar el carrer des Banyer. Precisament es tracta de fer una senyalització dissuasòria que pacifiqui al màxim un entorn que en un futur ha de rebre gran volum de visites i que és també el pas de la ruta escolar i també d'accés a les instal·lacions esportives, així com a la parada de l'autobús.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h