Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior  
 

Presentació projecte rehabilitació carrer Es Carreró d'Alaior

Presentació projecte rehabilitació carrer Es Carreró d'AlaiorAvui dilluns, l'Ajuntament d'Alaior presentarà als veïns del carrer Es Carreró el projecte de rehabilitació integral, el qual, renovarà totalment els serveis i pavimentació, deixant la calçada al mateix nivell, eliminant d'aquesta manera les barreres arquitectòniques.

Aquesta inversió comptarà amb un pressupost de prop de 260.000 euros, es preveu que s'executi després de l'estiu i tindrà una durada estimada de 4 mesos. Aquest carrer situada entre el Pla donin Borràs i el carrer Sant Diego Vell, presenta unes voreres molt degradades i estrets, les quals dificulten el trànsit dels vianants.

El projecte planteja la renovació dels col·lectors de sanejament i pluvials, renovarà també la instal·lació d'aigua potable i deixarà en previsió la canonada per a la futura implantació del Gas Natural. Alhora es soterrarà la línia d'enllumenat públic que actualment transcorre aèria enganxada a les façanes.

Pel que fa a la pavimentació, el projecte presenta una secció transversal a peu pla, eliminant l'esglaó de la vorada, amb la qual cosa, millorarà substancialment el trànsit dels vianants. Els materials utilitzats seran similars als utilitzats en la renovació del casc antic, llamborda vermell per les voreres i calçada d'aglomerat imprès idèntic a l'utilitzat al carrer Porrassar i Carrer de la Plaça Nova.

El projecte dins les seves possibilitats pretén embellir la zona del Pla de Borras, ampliant la zona de voreres, amb la qual cosa es crearà una zona de descans.

Aquesta actuació ha de donar continuïtat a la proposta de rehabilitació integral del carrer des Ramal, que recordem, ha estat objecte d'un procés de participació ciutadana la qual ha donat com a resultat l'eliminació dels aparcaments i engrandir els espais de vianants aconseguint voreres de tres metres d'ample a cada costat.

L'ajuntament vol recordar també que aquesta actuació del carrer des Ramal vindrà condicionada a l'obtenció de noves places d'aparcament, en l'entorn més proper sempre tenint en compte que l'ajuntament no compta amb sòl públic, de manera que haurà d'arribar a acords amb propietaris privats per aconseguir els terrenys per a la construcció d'un nou aparcament.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h