Panoràmica de la ciutat d'Alaior - Panoràmica de la ciutat d'Alaior Panoràmica de la ciutat d'Alaior - Panoràmica de la ciutat d'Alaior  
 

L'Ajuntament insisteix en la necessitat de les obres de millora de la carretera de Son Bou

L'Ajuntament insisteix en la necessitat de les obres de millora de la carretera de Son BouEl regidor d'Hisenda de l'Ajuntament d'Alaior, Emilio Agis, i el conseller de Mobilitat, Miquel Preto, han arribat a un acord, en el transcurs d'una reunió celebrada aquest matí a petició del consistori, perquè les dues administracions assumeixin el cost del projecte de millora de la senyalització i la seguretat de la carretera de Son Bou, a canvi que el Consell assumeixi íntegrament l'actuació per garantir la seguretat en el tram del barranc del "Polvorí", el qual presenta un estat perillós amb continus despreniments de pedres a la calçada, de manera que es tracta d'una actuació d'urgència.

L'acord contempla que el Consell es farà càrrec íntegrament de l'estabilització del talús situat a la zona coneguda com la pujada del "Barranc des Polvorí" i del 50 per cent de les millores que s'han de fer en la senyalització i les barreres de seguretat d'aquesta carretera. Per la seva banda, l'Ajuntament afrontarà el 50 per cent restant d'aquest projecte que s'executarà el pròxim any.

Cal destacar que aquesta decisió no interfereix per res en el procediment judicial obert el passat mes d'agost, quan l'Ajuntament d'Alaior va denunciar a la màxima institució insular davant la sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Balears per no fer-se càrrec de la conservació i senyalització de la carretera, perquè l'equip de govern municipal entén que és una via secundària i, per tant, és responsabilitat del Consell. Per la seva banda, l'administració insular considera que la carretera de Son Bou és d'àmbit local i, en conseqüència, és competència del municipi.


En aquesta reunió el regidor Emilo Agis ha reiterat també la proposta plantejada fa dos mesos de la signatura d'un conveni per dur a terme obres de millora del paviment de les carreteres locals de Rafal Rubí i Binixems. El conseller de mobilitat ha anunciat que el Consell acceptarà el conveni de cooperació al 50% que costarà la renovació de l'asfalt de la carretera de Rafal Rubí que puja a 70.000 euros i que les obres s'executaran durant el primer semestre del 2017. En canvi, les obres de millora del paviment de la carretera de Binixems s'afrontaran quan la disponibilitat pressupostària del Consell ho permeti, molt previsiblement a finals de l'any que ve.

Un altre dels assumptes que s'han tractat a la reunió és el Conveni Insular de Carreteres d'àmbit local que va caducar al juny d'aquest any. Emilio Agis ha sol·licitat la seva revisió per adaptar-lo a les circumstàncies de cada ajuntament de manera que garanteixi la flexibilitat, de manera que aquests puguin proposar les intervencions necessàries en la xarxa viària situada en el seu terme municipal amb una periodicitat anual. El conseller de Mobilitat ha manifestat que aquest assumpte es tractarà en la pròxima reunió d'alcaldes perquè la revisió del Conveni es dugui a terme el 2017 i es faci coincidir amb la revisió del contracte de manteniment de les carreteres amb l'empresa que resulti adjudicatària de la pertinent licitació.

Finalment, l'Ajuntament d'Alaior ha sol·licitat al Consell que inclogui en el Pla Director del Transport Públic de Menorca la línia d'autobusos entre Alaior i les urbanitzacions del nord de Macaret, Addaia i Arenal d'en Castell en època estival, que ha estat eliminada del pla insular del servei de transport regular de viatgers per carretera, així com ha exigit el compromís que garanteixi la comunicació entre Alaior - Cala en Porter durant tot l'any, no només a l'estiu.

L'Ajuntament entén que amb aquesta decisió presa pel Consell, sense abans haver sol·licitat als ajuntaments les seves necessitats, es perjudicarà notablement els interessos dels ciutadans d'Alaior i els seus visitants, en comparació amb els altres municipis de l'Illa.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h