Posta de sol des de - Cala en Porter Posta de sol des de - Cala en Porter  
 

Els veïns d'Alaior decideixen suprimir els aparcaments del Carrer des Ramal

Els veïns d'Alaior decideixen suprimir els aparcaments del Carrer des RamalLa majoria de veïns empadronats al terme municipal d'Alaior que han votat en el procés de participació ciutadana han escollit l'opció que preveu l'eliminació dels aparcaments al carrer des Ramal, deixant només unes zones reservades per a operacions de càrrega i descàrrega dels establiments comercials.

Cal recordar en aquest sentit que hi havia tres opcions de canvi possibles, si bé totes les propostes persegueixen la millora de l'accessibilitat, convertint l'actual plataforma que presenta incòmodes desnivells en una plataforma completament accessible al mateix nivell. Entre les diferents propostes es contempla la possibilitat de l'eliminació parcial o total dels aparcaments, deixant un carrer semi-vianants per a tots els ciutadans i visitants, o bé, seguir respectant els aparcaments actuals.

En conseqüència, sobre un total de 251 vots emesos, dels quals cinc han estat nuls, el resultat de les votacions ha estat el següent:

Opció 1: 84 vots a favor. Mantenir la secció amb els amples existents. Es mantenen els aparcaments actuals, l'amplada de zona per a vianants, un metre de vorera, i idèntic ample de calçada per al trànsit rodat en relació a l'existent.

Opció 2: 64 vots a favor. Eliminació d'una línia d'aparcament, aconseguint ampliar la zona per a vianants a 2 metres d'ample enfront del metre escàs que actualment té la vorera.

Opció 3: 98 vots a favor. Eliminació dels aparcaments, deixant només unes zones reservades per a operacions de càrrega i descàrrega dels locals i comerços. Aquesta alternativa donaria com a resultat una calçada central de 3,5 metres per al trànsit rodat i dues zones per a vianants de 3 metres d'ample a cada costat. Aquesta ha estat l'opció que han triat majoritàriament els ciutadans.


El procés de participació ciutadana incloïa també l'elecció de tres opcions d'acabats en referència al projecte de reforma, peatonalització i embelliment del primer tram del carrer de les Escoles, el qual ha de servir per completar els resultats de la recuperació i restauració del Convent de Sant Diego i aconseguir una solució estètica harmònica del seu entorn immediat.

L'Ajuntament proposava tres opcions d'acabats, respectant les característiques tipològiques pròpies del nucli tradicional. Aquest projecte contempla la peatonalització d'aquest tram de la via, per convertir-la en una zona de descans i d'accés a l'edifici públic que ha de servir com a pol d'atracció de visitants a la localitat.

El recompte de paperetes ha llançat un total de 245 vots, dels quals 6 han estat nuls i 44 en blanc. La majoria de ciutadans ha triat els acabats per a la zona amb paviment barrejat i plaça amb talús verd:

Opció 1: 42 vots a favor. Paviment monocrom.

Opció 2: 88 vots a favor. Paviment barrejat i plaça amb talús verd.

Opció 3: 65 vots a favor. Murets i plaça de marès.

L'Ajuntament d'Alaior analitzarà les observacions aportades pels veïns en referència a aquests dos projectes.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h