Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior  
 

L'Ajuntament d'Alaior es reuneix amb les entitats financeres establertes al municipi per exposar la situació econòmica-financera de les arques públiques.

L'Ajuntament d'Alaior es reuneix amb les entitats financeres establertes al municipi per exposar la situació econòmica-financera de les arques públiques.L'alcaldessa d'Alaior, Misericòrdia Sugrañes i el regidor d'Hisenda, Emilio Agis Benejam, juntament amb els responsables del departament d'Intervenció i Tresoreria, s'han reunit aquesta setmana amb els representants de les entitats financeres establertes al municipi d'Alaior amb l'objectiu de donar a conèixer la situació de les arques públiques, exposar així mateix un resum de les dades econòmiques dels últims quatre anys i de l'avanç de liquidació de l'any 2015.

Aquesta presentació s'ha realitzat amb la col·laboració del departament d'Intervenció i Tresoreria els responsables tècnics han explicat en profunditat els resultats obtinguts en l'últim exercici, així com una comparació dels últims anys, reflectint un canvi exponencial en la situació dels comptes municipals.

Com a principals ràtios de liquiditat i solvència s'han valorat els resultats pressupostaris positius, l'increment anual del romanent de tresoreria, així com la capacitat de finançament i fons líquids que garanteixen la viabilitat i estabilitat dels comptes públics, així com complir amb les exigències del pagament a temps als proveïdors.

En aquest apartat, s'ha comprovat el treball realitzat en el departament de Recaptació que ha aconseguit reduir substancialment els drets pendents de cobrament i juntament amb la depuració dels comptes. Conseqüència de les mesures adoptades i l'eficiència en el compliment dels deures tributaris, els drets pendents en exercicis tancats han baixat en més d'un milió d'euros.

Una altra dada que s'ha exposat ha estat l'evolució del deute amb les entitats financeres, passant d'un deute en l'any 2012 de gairebé 12 milions d'euros amb un percentatge sobre els ingressos corrents del 105%, a un deute a finals de 2015 de gairebé 7 milions d'euros amb un percentatge del 59% dels ingressos corrents, això és, per sota del màxim del 75% que estableix la llei.

Alhora, aprofitant l'exposició de la situació econòmica-financera també s'ha parlat sobre l'operació de refinançament que ha d'aportar un estalvi de més de 200.000 euros en el deute bancari.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h