Posta de sol des de - Cala en Porter Posta de sol des de - Cala en Porter  
 

Alaior insta al Govern per garantir el suministrament elèctric a l'ampliació del Polígon

Alaior insta al Govern per garantir el suministrament elèctric a l'ampliació del PolígonL'alcaldessa d'Alaior, Misericòrdia Sugrañes i el regidor Emilio Agis Benejam, s'han reunit aquesta setmana amb el director general d'Energia i Canvi Climàtic, el sr. Joan Groizard Payeras, per exposar la situació en què es troba la II fase del Polígon Industrial d'Alaior.

Els representants municipals van expressar la preocupació pel gran retard que acumula l'obtenció del subministrament elèctric, imprescindible per a l'execució i desenvolupament d'una unitat d'actuació programada per ampliar la zona industrial des de fa més de deu anys, amb més de 30 propietaris i unes 75 parcel·les d'ús industrial.

Sugrañes i Agis van sol·licitar la mediació i el suport necessari de la Direcció d'Energia per aconseguir que s'apliqui el conveni subscrit l'any passat (2015) entre les promotores urbanístiques i l'entitat GESA-Endesa pel qual la companyia es va comprometre a donar una solució individualitzada per garantir el subministrament elèctric a cadascuna de les urbanitzacions.

Cal recordar que aquesta unitat d'execució neix d'un primer conveni plasmat en l'any 2007 per a la construcció d'una subestació elèctrica al municipi d'Alaior entre cinc unitats d'actuació - quatre d'elles d'Alaior i una pertanyent al terme municipal des Mercadal - i la companyia Endesa. L'objecte d'aquest conveni era dotar de subministrament elèctric a les urbanitzacions.

Després d'una sèrie de canvis normatius i després de la galopant crisi econòmica aquesta solució va quedar completament paralitzada, per inviable, durant anys.

A finals d'any 2014, l'Ajuntament, juntament amb la urbanitzadora de l'ampliació del polígon d'Alaior, van sol·licitar a la Direcció General d'Energia que intermediés entre les parts i exigís una solució viable i independent a cada promotor de manera que l'anterior conveni, inviable de facto, quedés anul·lat per un nou marc de relació entre les parts.

D'aquestes gestions realitzades, va néixer el nou conveni signat i pactat entre totes les parts. Aquest acord comprometia a la companyia elèctrica a garantir el subministrament energètic a les urbanitzacions encara inacabades de forma individualitzada, circumstància que a més havia de representar un menor cost econòmic per a tots els usuaris.

Un cop encaminada la via de solució que es va plasmar en aquell conveni de 2015, l'Ajuntament ha tornat a sol·licitar a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, i particularment al director de la mateixa, una nova intermediació entre el promotor de l'ampliació del polígon industrial d'Alaior i Gesa-Endesa.

Es pretén, en definitiva, aconseguir que la companyia proposi la solució més econòmica possible i de menor impacte sobre el territori per dissenyar un traçat del subministrament elèctric mitjançant cablejat elèctric, des Mercadal fins a la zona d'ampliació del polígon.

D'altra banda i en espera que aquest assumpte es desbloquegi definitivament, l'Ajuntament ha sol·licitat la possibilitat de garantir el subministrament elèctric de forma provisional. L'objectiu d'aquesta mesura és facilitar la implantació d'empreses i l'inici de la seva activitat, en condicions de garantia de subministrament energètic, en una zona la urbanització va concloure fa cinc anys i segueix pendent de la dotació elèctrica.

El director general d'Energia es va mostrar partidari d'aplicar aquesta solució provisional per a contribuir tant a incentivar l'economia local com per donar llum a un expedient que tan llarg recorregut s'ha trobat.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h